Federal logo - Back to the home page
 
 

Historik
Våra mål och arbete
Aktuella evenemang
Om oss
Kontakt
 
    
   


De som stödjer oss är:
Företag, föreningar och privat personer i Sverige och utlandet.

De enskilda donationernas storlek, kungörs i princip aldrig, för att hur än stora eller små de är, för de föräldralösa barn, de är alltid välkomna och för de livsviktiga.

Vi accepterar och mottar stöd och donation även från företag, andra privat personer, olika andra organisationer och föreningar, men endast om det inte föregås av villkor eller förväntningar, utan utförs endast av generösitet, medmänsklighet och villjan att hjälpa.

Man kan bli fadder till ett föräldralös barn och stödja den månadsvis, eller ge en engångs donation på PLUSGIRO: 680902-4

Om info, runt hur kan man bli fadder, vänligen ring till:
ordförande: Mihály Ferenc, Tfn. 08/ 38 30 20 eller maila ont@chello.se
sekreterare: Feldõtõ Sándor Tfn. 08: 7249857 eller maila Sandor.Feldoto@telia.com

 
         


 
Fel az oldal tetejére
 
                Copyright © L.T.B.T.
Web Editor & Creative Development by Kormos László