Federal logo - Back to the home page
 
 

Historik
Våra mål och arbete
Aktuella evenemang
Om oss
Kontakt
 
    
   


Alla kan bli medlemmar i föreningen, som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemskapet, som är 100:- /medlem och år.

Vi accepterar och mottar stöd och donation även från företag, andra privat personer, olika andra organisationer och föreningar, men endast om det inte föregås av villkor eller förväntningar, utan utförs endast av generösitet, medmänsklighet och villjan att hjälpa.

Man kan alltid ge en donation på PLUSGIRO: 680902-4 och skriva vårt namn: L.T.B.T. Stödförening för Föräldralösa Barn

Genom din donation ger du oss större möjligheter att långsiktigt förbättra föräldralösa barns villkor. Pengarna används ej i opinionsbildande eller marknadsörande syfte. Dina pengar går alltid till L.T.B.T.'s verksamhet som stödjer föräldralösa barn och kan användas endast till insatser för barn i utsatta situationer, och inget annat.
 
         


 
Fel az oldal tetejére
 
                Copyright © L.T.B.T. 2006. 
Web Editor & Creative Development by Kormos László