Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
 
Ungerska Riksförbundet
 

A göteborgi szolidaritási tüntetés nyilatkozata

 

 
Mélységesen együtt érzünk a mai magyar kormány és vezetője viselt dolgai miatt tiltakozó minden magyarországi nemzettársunkkal. Ezt az együttérzést a közös erkölcsi felháborodás élteti, valamint az a tény, hogy állampolgárságától függetlenül minden magyar érzésű ember összetartozik. 
 
Ma Magyarországon parlamenti diktatúra van. Ennek kialakulásához és megerősödéséhez azok az emberek is hozzájárultak, akik a ma uralkodó politikai erők hazug és eleve betarthatatlan ígéreteitől megigézve, azok pártkatonáira adták szavazatukat. 
 
A hazudozások ténye, mint ismeretes, a kormányfő egy májusi pártösszejövetelen elhangzott beszédének a kiszivárogtatásával jutott az emberek tudomására. Ezt a beszédet utólag az igazmondás csodálatos gyöngyszemeként igyekeznek beállítani, és ezzel vélik erkölcsileg is igazolhatónak azokat a megszorító intézkedéseket, amelyek valamennyi választási ígéretüknek ellentmondanak. Pedig ebben az „igazmondó beszédében" Gyurcsány Ferenc ismét hazudik, azt állítva, hogy négy évig, vagyis az egész választási ciklus alatt „nem csináltunk semmit". Ez nem igaz, mert ezalatt adták el szinte a teljes meglévő nemzeti vagyont, hogy a befolyó pénzből betömködjék a költségvetésnek hozzá nem értésükből származó réseit. 
 
A kormányfő által bevallott hazudozás gyalázatában a Magyar Szocialista Pártnak és a Szabad Demokraták Szövetségének valamennyi politikusa osztozik. Ezt a Gyurcsány Ferenc melletti egy emberként történő mostani kiállásukkal szemrebbenés nélkül el is ismerik. Azzal vélik magukat felmenteni, hogy az ezután következő, immár hazugságok nélküli periódusban az ún. Gyurcsány-csomag intézkedéseivel talpra állítják az országnak a kormányzásuk idején szétzüllesztett gazdaságát. Ez a hazudozás tettének bűne alól akkor sem mentené fel őket, ha a tervezett intézkedések valóban javítanának az ország és népe helyzetén. A szakemberek viszont úgy tartják, hogy ez a „csomag" a költségvetés repedéseinek további betömködésére szolgál, de semmit nem tesz azért, hogy a gazdaság teljesítőképességét növelje, a vállalkozásokat segítse. Ellenkezőleg, a hazai kisvállalkozók további tömegeinek a tönkretételét fogja eredményezni. Az általa létrehozott közegben csak a nagy nemzetközi cégek számára teremhet babér. 
 
A történtek után, különösen, ha hozzávesszük az országszerte kibontakozó tiltakozó mozgalmat is, Gyurcsány Ferenc helyében minden minimális erkölcsi kultúrával bíró politikus lemondana, és minden minimális erkölcsi kultúrával bíró politikus ezt a lemondást szorgalmazná. Nagyon mélyre jutott az a politikai elit, amelyet - minden tényre és körülményre fittyet hányva - csak egyetlen cél éltet: a hatalom megtartása. A szégyenletes tetteikre büszke mai magyar politikusok erkölcsi hiányosságaik leleplezését is arra használják fel, hogy hatalmukat erősítsék vele. A tömeg felháborodását többek között arra használták, hogy kiprovokálják a televízió székháza elleni ostromot. Ez hivatkozási alap lett aztán a rendőrség brutalitásának fokozására és a félelem különböző csatornákon történő gerjesztésére, hogy a lakosság lehetőleg békés tüntetéseken se merjen részt venni.
 
Megállapítjuk, hogy a fő felelősséget minden megtörtént durvaságért azok a politikusok viselik, akik kompromittáló cselekedeteik ellenére nem hajlandók lemondani, és ezáltal kiváltják az emberek felháborodását. 
 
Mindezek alapján kijelentjük, hogy alapvetően egyetértünk a magyarországi emberek azon véleményével, mely szerint Gyurcsány Ferenc teljesen méltatlan Magyarország miniszterelnöki székére. Egyetértünk azon követelésükkel, hogy a mostani kormány mondjon le, és egy új választás kiírásával nyíljon lehetőség arra, hogy az egész korruptnak bizonyult mai vezetést a nép leváltsa. 
 
(69 résztvevő aláírása) 
 

Támogatóink

 

Stockholmi Magyar Nagykövetség