Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
 
Ungerska Riksförbundet
 

Ungerska Riksförbundet

 

Föregångaren till Ungerska Riksförbundet i Sverige (UR) grundades 1974, då ordförandena för några ungerska föreningar i Stockholm och landsorten beslöt att bilda Rikskommittén. Initiativet och processens igångsättande förknippas intimt med namnet på ordföranden för Ungerska Föreningen i Södertälje, Ervin Pákh. I detta sammanhang bör även framhävas några personer som gjort betydande insatser i bildandet av Kommittén: Bálint Szendroi, Theodor Berkovits, Sándor Polgári, Pál Kellner och Endre Ásvány. 
 
Ett viktigt mål för bildandet av Kommittén var att kunna delta i och att påverka den svenska invandringspolitiken. Vidare: att motsvara alla de krav som ställts på föreningar för erhållande av svenskt statsstöd. Ett av kraven förutsatte skapandet av en demokratiskt vald ansvarig organisation som var kapabel att representera övriga anslutna invandrarföreningar. 
 
Ungerska Riksförbundet, som bildats 1976, är riksorganisationen för civila sammanslutningar av sverigeungrare. Till UR:s förste ordförande valdes dr Alajos Rezsöfi som förde klubban till 1983. Han efterträddes av Ernö Jakabffy, till 1994. Jakabffys ordförandeskap sammanföll med perioden som förebådade förändringarna, samt med den demokratiska omvälvningen i Ungern. Till följd av sina uppgifter som vice ordförande i Ungerska Världsförbundet, som han åtog sig 1993, ville Jakabffy ej kandidera i UR. Därför utsåg UR:s årsmöte 1994 Szabolcs Bihari till ny ordförande.
 
    

Támogatóink

 

Stockholmi Magyar Nagykövetség