A SMOSZ vezetősége és tisztviselői / UR:s styrelse och tjänstemän

elnök/ordförande
Bihari Szabolcs
elnök/ordförande
Feldőtő Emese
alelnök/vice ordförande
Kovásznay Ádám
titkár/sekreterare
Aluaan Gabriella
gazdasági felelős/ekonomiansvarig
Bitay Zsolt
vezetőségi tag/styrelseledamot
Budai Gábor
vezetőségi tag/styrelseledamot
Dézsy Ildikó
vezetőségi tag/styrelseledamot
Feldőtő Sándor
vezetőségi tag/styrelseledamot
Hartmann Barbara
vezetőségi tag/styrelseledamot
Herceghné Juhász Edit
vezetőségi tag/styrelseledamot
Kádár Attila
vezetőségi tag/styrelseledamot
Rosenheim Ilona
vezetőségi tag/styrelseledamot
Vass Attila
vezetőségi tag/styrelseledamot
Benkő Ilona
vezetőségi póttag/suppleant
Bereczky-Veress Biborka
vezetőségi póttag/suppleant
Tompa Anna
vezetőségi póttag/suppleant
Jánossy Levente
könyvvizsgáló/revisor
Jordáky Béla
könyvvizsgáló/revisor
Anders Johansson
hites könyvvizsgáló/auktoriserad revisor